Студентська наукова конференція

25.04.2023 року в очному режимі відбулась Cтудентська наукова конференція підсекцій “Геодезія та землеустрій” і “Картографія та ГІС-технології” секції “Географічні науки”. 
У роботі якої взяло участь 23 студенти, які навчаються за першим та другим рівнями вищої освіти за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” та 7 викладачів, аспірантів та співробітників кафедри.