ОГОЛОШЕННЯ

27 червня 2023 року о 13 00  (вівторок) в ауд. №42 відбудеться засідання (протокол №14)  кафедри геодезії, картографії та управління територіями.

Порядок денний

  1. Затвердження підсумкового звіту голови ЕК №6 з атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та землеустрій» (доп. Третяк Г.С.)
  2. Про хід літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів.(доп. доц. Білокриницький С.М.)
  3. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника Сухого П.О., Проданюка Д.М. та Сендзік Ю.І. «Картографія».
  4. Різне.