Студентський науковий гурток “Меридіан”

Гурток утворено 15 листопада 2011 року (протокол №3 засідання кафедри геодезії, картографії та землеустрою).

Метою роботи і основними завданнями гуртка є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формуванні в них інтересу до наукової творчості, навчанні методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприянні поглибленому вивченню навчального матеріалу, виявлення обдарованих і талановитих студентів, використання їхнього творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

Очікуваними результатами роботи гуртка є підготовка його учасниками публікацій матеріалів у збірниках наукових статей та виступи на наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Наразі він нараховує більше 60 студентів 2-5 курсів першого та другого рівнів вищої освіти, які успішно навчаються по напряму підготовки 19 ”Архітектура та будівництво”  спеціальності 193 ”Геодезія та землеустрій”. Засідання гуртка проводяться один раз на місяць.

План роботи студентського наукового гуртка “Меридіан” кафедри геодезії, картографії та управління територіями на 2022-2023 навчальний рік

Архів документів за попередні роки

https://drive.google.com/file/d/18ksrrYXR5AwSc93Ud5vmDubQoHBtRim4/view?usp=share_link

Положення про студентський гурток “Меридіан”

https://drive.google.com/file/d/1o81swkJPg5k9XlCKhAYJAPLGRxXxLoiN/view?usp=share_link

Науковий керівник: А.А. Мельник
Завідувач кафедри: К.В. Дарчук