Студентський науковий гурток “Меридіан”

Гурток утворено 15 листопада 2011 року (протокол №3 засідання кафедри геодезії, картографії та землеустрою).

Метою роботи і основними завданнями гуртка є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формуванні в них інтересу до наукової творчості, навчанні методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в геодезії, картографії та землеустрої, сприянні поглибленому вивченню навчального матеріалу, виявлення обдарованих і талановитих студентів, використання їхнього творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань організації землеустрою території та проведення комплексу топографо-геодезичних вишукувальних робіт.

Очікуваними результатами роботи гуртка є підготовка його учасниками публікацій матеріалів у збірниках наукових статей та виступи на наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Наразі він нараховує більше 60 студентів 2-5 курсів першого та другого рівнів вищої освіти, які успішно навчаються по напряму підготовки 19 ”Архітектура та будівництво”  спеціальності 193 ”Геодезія та землеустрій”. Засідання гуртка проводяться один раз на місяць.

Положення про студентський науковий гурток “Меридіан”

План роботи студентського наукового гуртка “Меридіан” кафедри геодезії, картографії та управління територіями на 2023-2024 навчальний рік

Архів документів за попередні роки

Науковий керівник: А.А. Мельник
Завідувач кафедри: К.В. Дарчук

Протоколи засідання студентського наукового гуртка “Меридіан” за 2023-2024 н.р.

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протоколи засідання студентського наукового гуртка “Меридіан” за 2022-2023 н.р.

Протокол 10

Протокол 9

Протокол 8

Протокол 7

Протокол 6

Протокол 5

Протокол 4

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1