Оголошення про засідання кафедри

23 березня 2021 року о 13.00 год. відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями
з порядком денним:

  1. Про стан науково-дослідницької роботи професорсько-викладацького складу кафедри геодезії, картографії та управління територіями (доповідає проф. П.О. Сухий).
  2. Обговорення пропозицій до навчальних планів кафедри на 2021-2022 навчальний рік зі студентським активом та потенційними роботодавцями (доповідає доц. С.М. Білокриницький).
  3. Про стан підготовки силабусів вибіркових дисциплін викладачами кафедри геодезії, картографії та управління територіями (доповідає доц. К.В. Дарчук).
  4. Про стан методичного забезпечення навчальних дисциплін, які виносяться на підсумкову атестацію для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Геодезія та землеустрій” (доповідає проф. П.О. Сухий).
  5. Про обговорення якості знань та результатів успішності випускників освітнього рівня магістр за ОПП “Геодезія” в 2019-2021 роках (доповідає асист. А.А. Мельник)
  6. Про результати ректорських контрольних робіт по оцінюванню залишкових знань в 308 групі (доповідає асист. А.А. Мельник).
  7. Різне