Студентська наукова конференція

На платформі GoogleMeet відбулась Cтудентська наукова конференція підсекцій “Геодезія та землеустрій” і “Картографія та ГІС-технології” секції “Географічні науки”. У ній взяло участь 27 студентів, які навчаються за першим та другим освітніми рівнями за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”.