До уваги!

Розпочинається обговорення
ОПП «Геодезія та землеустрій»
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
освітній рівень перший (бакалаврський)
з метою призведення до відповідності прийнятого Стандарту вищої освіти.
Зауваження та рекомендації просимо надсилати до 30 червня 2021 року
гаранту освітньої програми Сухому Петру Олексійовичу p.sukhyj@chnu.edu.ua