Зустріч зі стейкхолдерами

16-17 червня 2021 року відбулася зустріч професорсько-виклавдацького складу зі стейкхолдерами та випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (408 група) спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” ОПП “Геодезія та землеустрій”. Одним із основних питань зустрічі було обговорення змін до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” за вище зазначеною ОПП та проблеми майбутнього працевлаштування випускників за фахом.
З-поміж студентів 408 групи було проведено анонімне анкетування, серед запитань які виносились були:
1. Чи задоволені Ви якістю викладання дисциплін обов’язкових та вибіркових компонент ОПП?
2. Які з обов’язкових компонент ОПП “Геодезія та землеустрій” Ви вважаєте зайвими при підготовці майбутніх фахівців?
3. Які дисципліни на Вашу думку необхідно додатково внести до переліку обов’язкових компонент освітньої програми?
4.Чи задоволені Ви переліком вибіркових компонент ОПП “Геодезія та землеустрій”?
5. Які навчальні дисципліни на Вашу думку необхідно додатково внести до переліку вибіркових компонент ОПП “Геодезія та землеустрій”?
Окремі пропозиції були висловлені стейкхолдерами: Хобзеєм Миколою Васильовичем – начальником відділу реєстрації обʼєктів ДЗК Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області та Шпанько Галиною Іванівною – головним спеціалістом відділу земельного кадастру управління земельних ресурсів Департаменту урбаністики та архітектурного планування Чернівецької міської ради.
За результатами проведеного анкетування та думкою стейкхолдерів поступила низка пропозицій, які будуть розглянуті робочою групою при підготовці кінцевого варіанту ОПП.