Міжкафедральний науково-методичний семінар

19 листопада 2021 року на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар на тему: “Проєктний менеджмент в навчальному процесі та науковій роботі викладачів, співробіників та студентів географічного факультету”.
Модератори зустрічі: д.геогр. н., професор Петро Сухий, д.геогр. н., доц. Іван Костащук, к.геогр.н., асистент Яна Поп’юк.