Важлива інформація!

Розпорядження
по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями
від 1 грудня 2021 року

У зв’язку з організацією освітнього процесу у змішаному режимі та рекомендаціями МОН України, щодо організації семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти, у тому числі, з застосуванням цифрових технологій, з метою захисту прав і розгляду можливих апеляцій щодо результатів оцінювання учасників зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОП «Геодезія та землеустрій» та ОП «Геодезія» створити апеляційну комісію по кафедрі геодезії, картографії та управління територіями у складі:
1. Дарчука К.В. – к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями (голова комісії).
2. Дутчак С.В. – к.геогр.н., доц. кафедри геодезії, картографії та управління територіями.
3. Сакаля Михайла Михайловича – студента 5-го курсу, спеціальності «Геодезія та землеустрій».
Учасники освітнього процесу можуть ознайомитись із Положенням про результати підсумкового контролю знань студентів за покликанням: https://drive.google.com/file/d/16FPnHMJXd2al362HvDwmvoZ5uEih42ks/view