До уваги

Відповідно до наказу №114 від 31.03.2022 року по ЧНУ ім. Ю. Федьковича на виконання рішення Вченої ради університету від 28.03.2022 року (протокол №4).
Внесено зміни до ОПП «Геодезія та землеустрій»  (спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій, галузь знань 19 – Архітектура та будівництво) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та затверджено в новій редакції із врахуванням поданих пропозицій проєктної групи програми.
Ухвалили:  замінити форму підсумкового контролю з іспиту на залік з навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології» із внесенням відповідних корективів до ОП та навчального плану; замінити форму підсумкового контрою навчальної дисципліни ПП 07 «Геодезичні роботи в землеустрої» із заліку на іспит.