Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

На базі природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція “Географія та екологія: наука і освіта” в якій взяли участь викладачі кафедри геодезії, картографії та управління територіями проф. П.О. Сухий та доц. А.А. Мельник, якими було представленні доповіді: “Сучасна структура та особливості використання земельного фонду Українського Передкарпаття” та “Використання ГІС при моніторингу лісового покриву”.