Видано монографію “Функціонування річково-басейнових систем під впливом прородокористування” підготовлений В.Г.Явкіним та А.А.Мельником.
У ній розглянуто зміни фізико-статистичних властивостей грунтів Карпат і Поділля із елементами ландшафтно-гідрологічного картографування й оцінкою граничної стійкості русел.