22 грудня 2022 року (о 9:00, ауд. 33) відбудеться захист випускових кваліфікаційних робіт здобувачами 628 академічної групи, другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП “Геодезія” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”.