Підсумкове обговорення ОПП

25 квітня 2023 року відбулося підсумкове обговорення освітньо-професійних програм “Геодезія та землеустрій” та “Геодезія” й затверджені на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол №12, від 2.05.2023 р).

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ (2023 р.)

Геодезія та землеустрій (перший рівень освіти (бакалаврський))
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” (2023 р.) >>> Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія та землеустрій” >>> Презентація ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>
Геодезія (другий рівень освіти (магістерський))
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2023 р.) >>> Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія” >>>