Оголошення: 1 листопада 2022 року в 16.00 в аудиторії №2 географічного факультету відбудеться засідання студентського наукового гуртка “Меридіан

1)    Ознайомлення членів гуртка з ”Положення про діяльність Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у сфері інтелектуальної власності” (доп. к.геогр.н., доц. Мельник А.А.);

2)    Ознайомлення членів гуртка p тематичним планом наукових досліджень та розробок, які виконує Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у межах кафедральної тематики у 2021, 2022, 2023 роках та по кафедрі геодезії, картографії управління територіями зокрема (доп. доц. Білокриницький С.М.);

3) Семінар гуртка “ ГІС для потреб сучасних утворень адміністративно-територіального устрою” (доп. доц. Дарчук К.В.);

Видано монографію “Функціонування річково-басейнових систем під впливом прородокористування” підготовлений В.Г.Явкіним та А.А.Мельником.
У ній розглянуто зміни фізико-статистичних властивостей грунтів Карпат і Поділля із елементами ландшафтно-гідрологічного картографування й оцінкою граничної стійкості русел.

Відбулось засідання студентського наукового гуртка “Меридіан

На засідані гуртка відбулось ознайомлення членів гуртка з “Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича”, а також із методичними рекомендаціями щодо організації, проведення, оформлення та публікування наукових досліджень. Також обговорено тематики курсових робіт та проєктів для студентів 308 та 408 групи на 2022-2023 н.р.

3 жовтня (понеділок) о 1430 год. в 24 ауд., відбулась демонстрація інтерактивного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» за участі доктора географічних наук, почесного доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковичаакадеміка НАН України Леоніда Григоровича РУДЕНКА

Незабутні моменти студентського життя. Ми продовжуємо знайомитись з нашими першокурсниками та  знайомити їх з красою, яка нас оточує. Сьогодні студентам 108 та 104 груп географічного факультету спеціальності “Геодезія та землеустрій” і “Менеджмент ” провели чудову, пізнавальну екскурсію на території Чернівецького національного університету! 

А також ми відвідали бібліотеку, де студентам вручили студентські квитки! Нехай на ваших обличчях завжди буде посмішка, а над головами мирне небо!

Оголошення: 4 жовтня 2022 року в 15.55 в аудиторії №2 географічного факультету відбудеться засідання студентського наукового гуртка “Меридіан

1)    Ознайомлення членів гуртка з “Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича” (доп. к.геогр.н., доц. Мельник А.А.);

2)    Ознайомлення студентів наукового гуртка із методичними рекомендаціями щодо організації, проведення, оформлення та публікування наукових досліджень (доп. доц. Білокриницький С.М.);

3) Обговорення тематики курсових робіт та проєктів для студентів 308 та 408 групи на 2022-2023 н.р. (доп. доц. Дарчук К.В., наукові керівники);