ОПП “Геодезія та землеустрій”

Освітньо-професійні програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Геодезія та землеустрій”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія та землеустрій” (2023 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія та землеустрій” (2021 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія та землеустрій” (2020 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія та землеустрій” (2017 р.)

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Геодезія та землеустрій” (2023 р.)

Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” (2023 р.) >>>
Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>
Презентація ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>
Пропозиції та зауваження просимо вносити у гугл-форму, або надсилати на:
geomapgis-dpt@chnu.edu.ua

Перегляд пропозицій до ОПП (2023 р.)

Протягом навчального року разом із здобувачами освіти, роботодавцями, випускниками, членами академічної спільноти та робочої групи, а також колективом кафедри геодезії, картографії та управління територіями, відбулось обговорення освітньої програми. Усі результати обговорення були внесенні у протоколи засідання робочої групи:
10 листопада 2022 р.
14 листопада 2022 р. (протокол №1);
21 листопада 2022 р. (протокол №2);
7 березня 2023 р. (протокол №3);
22 березня 2023 р. (протокол №4);
29 березня 2023 р. (протокол №5);
31 березня 2023 р. (протокол №6);
3 квітня 2023 р. (протокол №7).

Підсумкове обговорення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Геодезія та землеустрій» відбулось 25 квітня 2023 року;

– Упродовж навчального року внесені зміни  до ОПП “Геодезія та землеустрій” поетапно були розглянуті та затверджені на засіданнях кафедри геодезії, картографії та управління територіями:
протокол №4, від 24.10.2022 р.;
протокол №5, від 22.11.2022 р.;
протокол №8, від 7.02.2023 р.;
протокол №10, від 14.03.2023 р.;
– остаточні зміни та проєкт нової редакції ОПП “Геодезія та землеустрій” були публічно обговорені на розширеному засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолдерів (протокол №12, від 2.05.2023 року).

2. Протягом навчального року разом із здобувачами освіти, стейкхолдерами, членами робочої групи та колективом кафедри геодезії, картографії та управління територіями, відбулось обговорення освітньої програми
10 листопада 2022 р.;
14 листопада 2022 р.;
21 листопада 2022 р.;
7 березня 2023 р.;
22 березня 2023 р.;
29 березня 2023 р.;
31 березня 2023 р.;
3 квітня 2023 р.,).

– Пропоновані зміни до ОПП “Геодезія та землеустрій” були затверджені на засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №9, від 16.05.2023 р.), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №11, від 17.05.2023 р.) . Оновлена освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” була затверджена Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №5, від 29.05.2023 р., ст.46-47) та введена в дію наказом №225 від 30.05.2023 року (п.5)

ОПП “Геодезія та землеустрій” редакцій 2021 та 2023 років були приведенні до  Стандарту вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН №517, від 11 травня 2021 р)

Освітньо-професійні програми попередніх років

ОПП 2021
Відповідно до Стандарту (наказ МОНУ №517 від 11.05.2021 р.) освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” була запропонована до розгляду для обговорення 24.05.2021 року. Після чого, впродовж місяця були надіслані рецензії-відгуки на ОПП:
керівника студентського наукового гуртка “Меридіан”
сертифікованого інженера-геодезиста
кандидата технічних наук, доцента кафедри землеустрою кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування
директора Чернівецької філії ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою
начальника відділу реєстрації обєктів Державного земельного кадастру Управління Державного земельного кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області
Проектна група врахувала запропоновані побажання та зауваження (таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій”)
Порівняльна таблиця пропозицій
Таблиця пропозицій
ОПП 2020
ОПП 2017