Зустріч зі стейкхолдерами

15 жовтня 2020 року, за участі Чернівецького міського голови Олексія Каспрука, відбулась бінарна лекція на тему: «Основи міського планування» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності «Географія» з навчальної дисципліни «Основи просторового планування».
Під час навчального заняття розглянуті питання: поняття міського планування, змісту Комплексних стратегій розвитку міст та «Інтегрованої концепції розвитку міста. Чернівці-2030».
В лекції також прийняли активну участь науково-педагогічні працівники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування», ОП «Геодезія та землеустрій» , ОП «Геодезія» та інші студенти географічного факультету ЧНУ ім . Ю. Федьковича.
Щиро вдячні за змістовне та цікаве спілкування !!!

Оголошення про засідання кафедри

13.10.2020 року о 1300 годині (у змішаному форматі) відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями з порядком денним:

 1.  Про підготовку проміжного звіту по темі НДР кафедри: «Моніторинг землекористувань  із застосуванням сучасних картографо-геодезичних технологій в Західноукраїнському регіоні» (доповідає доц. К.В. Дарчук).
 2. Про розробку комплексу заходів з проведення профорієнтаційної роботи та підготовку до вступної компанії 2021 р. в умовах дистанційного навчання (доповідає проф. П.О. Сухий).
 3. Про проведення VІІ-го студентського науково-практичного семінару «Формування Національної інфраструктури геопросторових даних» (доповідає завідувача картографо-геодезичної лабораторії А.А. Мельник).
 4. Про затвердження плану видань наукової та навчально-методичної літератури співробітниками кафедри на 2021 р. (доповідає доц. С.М. Білокриницький).
 5. Про перезатвердження освітньої програми ”Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 ”Геодезія та землеустрій” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (доповідає доц. С.М. Білокриницький).
 6. Про визнання сертифікату он-лайн навчання «Основи користування Moodle (2 тижневий)» (доповідає проф. П.О. Сухий).

Вийшов з друку навчально-методичний посібник

Вийшов із друку навчально-методичний посібник “Супутникова геодезія“, написаний
П. О. Сухим,
В. І. Сабадашем та
К. В. Дарчуком.

У пропонованому виданні розкрито поняття про системи небесних і земних координат, системи виміру часу і зв’язки між ними, елементи та класифікацію орбіт ШТЗ, тощо

До уваги студентів 5 курсу

Шановні студенти 5 курсу, відповідно до Закону України про “Вищу освіту”, ви маєте право обрати одну з дисциплін (предметів) професійної підготовки (за вибором) з навчального плану ОП “Геодезія”.
Вибіркову дисципліну потрібно обрати до 16.09.2020 р. скориставшись наступним посиланням: Анкетування із вибору дисциплін
<Результи анкетування>

Оголошення про засідання кафедри

31 серпня 2020 року (понеділок) об 11.00 в ауд. № 42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями
з порядком денним:

 1. Попередній розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри на 2020-2021 навчальний рік (доповідають проф. П.О. Сухий, доц. К.В. Дарчук).
 2. Затвердження плану роботи методичної комісії кафедри на 2020-2021 навчальний рік (доповідає доц. С.М. Білокриницький).
 3. Затвердження плану роботи кафедри на наступний навчальний рік (доповідає проф. П.О. Сухий, Ю.І. Сендзік).
 4. Про підготовку кафедри до проведення акредитації ОП ”Геодезія” НАЗЯВО (доповідає проф. П.О. Сухий).
 5. Про переведення студентів на індивідуальний графік навчання.
 6. Різне.

Оголошення про засідання кафедри

24.04.2020 року о 1300 годині (у змішаному форматі) відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями з порядком денним:

1. Захист курсових робіт студентами 3 курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій».
2. Захист курсових робіт студентами 4 курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій».
3. Затвердження графіку роботи екзаменаційної комісії зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» за першим ступенем вищої освіти (бакалаврським) (доповідає завідувач проф. П.О. Сухий).
4. Затвердження звітів викладачів кафедри геодезії, картографії та управління територіями на предмет рекомендації щодо продовження терміну дії трудової угоди (доповідає завідувач проф. П.О. Сухий).
5. Про  внесення змін та доповнень до ОПП «Геодезія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (доповідає доц. С.М. Білокриницький).

До уваги

21.01.2020 року відбулося засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями  щодо внесення змін до блоку вибіркових дисциплін ОП «Геодезія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (доповідали: гарант освітньої програми С.М. Білокриницький, начальник відділу інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру Головного Держгеокадастру в Чернівецькій області Г.С. Третяк, інженер-практик І.С. Халавка, студент 528 групи ОП «Геодезія» Нечепорук Володимир).
На засідання ухвалили:внесення змін до вибіркових компонент ОП «Геодезія» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» доповненням ЗПВ та ППВ наступним чином:  ЗПВ1: Інфраструктура геопросторових даних; ЗПВ2: Планування та забудова територій; ЗПВ3: Цивільне право; ППВ1: Глобальні геодезичні мережі; ППВ2: Сферична астрономія; ППВ3: Цифрові карти і плани тазатвердили «Перелік вибіркових компонент ОП» у новій редакції, ОП «Геодезія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Оголошення про засідання кафедри

21 січня 2020 року в ауд. №42 о 1300 годині відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями з порядком денним:

 1. Про затвердження заходів по усуненню зауважень за підсумками роботи ЕК (доповідає секретарь ЕК №5 к.геогр.н. А.А. Мельника).
 2. Про стан підготовки кафедри до весняного семестру 2019-2020 навчального року (доповідає завідувач кафедри П.О. Сухий).
 3. Затвердження екзаменаційних білетів на весняний семестр 2019-2020 н.р. (доповідає завідувач кафедри П.О. Сухий).
 4. Про перевід студентів на індивідуальний графік навчання (доповідає доц. С.М. Білокриницький).
 5. Про внесення змін до блоку вибіркових дисциплін ОП «Геодезія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (доповідає доц. С.М. Білокриницький).