Співробітники

завідувач кафедри
геодезії, картографії та управління територіями
к.геогр.н., доцент
Дарчук Костянтин Вікторович
д.геогр.н., професор
Сухий Петро Олексійович
к.геогр.н., доцент
Білокриницький Сергій Миколайович
к.геогр.н., доцент
Дутчак Світлана Вікторівна
к.геогр.н., доцент
Мельник Антон Анатолійович
асистент
Сабадаш Володимир Ілліч
   
завідувач картографо-геодезичною лабораторією
Ранський Микола Петрович
лаборант комп’ютерного класу
Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна
старший лаборант 
Сендзік Юлія Іванівна