Співробітники

Науково-педагогічний персонал

завідувач кафедри
геодезії, картографії та управління територіями
к.геогр.н., доцент
Дарчук Костянтин Вікторович
д.геогр.н., професор
Сухий Петро Олексійович
к.геогр.н., доцент
Білокриницький Сергій Миколайович
к.геогр.н., доцент
Мельник Антон Анатолійович
асистент
Сабадаш Володимир Ілліч
д.техн.н., професор (зовнішній сумісник)
Перович Лев Миколайович
асистент, стейкхолдер (зовнішній сумісник)
Лодба Іван Андрійович
  д.геогр.н., професор (сумісник)

Костащук Іван Іванович

к.геогр.н., доц. (сумісник)
Костащук Володимир0 Іванович

Навчально-допоміжний персонал

завідувач картографо-геодезичною лабораторією
Ранський Микола Петрович
старший лаборант 
Сендзік Юлія Іванівна
 лаборант комп’ютерного класу (сумісник)
Тивонюк Юлія Іванівна
 лаборант (сумісник)
Долинська Тетяна Володимирівна